Geen inzameling van taxussnoeisel dit jaar

Beste Taxussnoeiers,

Afgelopen 3 jaar hebt u met uw bijdrage aan “ Snoei voor Leven” 50 ton taxussnoeisel bij elkaar gebracht. Dit betekent dat er een paar honderd kankerpatienten gebruik hebben kunnen maken van het geneesmiddel Taxol in hun strijd tegen kanker.

Daarnaast heeft het snoeisel € 22.500 opgebracht dat aan KiKa geschonken is om hun onderzoek naar de behandeling van kanker bij kinderen te ondersteunen.

Naar nu blijkt is er door veranderde marktomstandigheden veel minder behoefte aan de grondstof voor de bereiding van het geneesmiddel Taxol. Bij de bereidende farmaceutische industrie is voor jaren voldoende grondstof aanwezig en is er momenteel dus geen vraag meer naar taxussnoeisel

Het is op dit moment onduidelijk hoe lang de vraag naar snoeisel weg zal blijven. Dit heeft tot gevolg dat we onze inzameling van taxussnoeisel tot nader order opschorten. We gaan in de zomer van 2018 geen nieuw snoeisel inzamelen. De tijd zal moeten leren of er in de toekomst wel weer vraag vanuit de de industrie komt naar vers snoeisel.

Dit heeft tot gevolg dat we hierdoor nu geen taxus snoeisel meer hoeven in te zamelen. Door uw tomeloze inzet en de voortreffelijke zorg, die u voor het snoeisel hebt gehad ( schoon en droog) kunnen in elk geval de komende jaren kankerpatienten behandeld kunnen worden met Taxol.

Hiervoor onze hartelijke dank , zowel voor uw inzet, als voor de bijdrage in de strijd tegen kanker.

Lionsclub Oost Achterhoek

Van Ooijen Tuinen

Mocht er in de toekomst weer behoefte ontstaan aan de taxusinzameling dan zullen we graag weer een beroep op u doen.

2017: Donatie 3.000 Euro aan KiKa

Het jaar 2017 is wat minder succesvol gebleken. Dit lag niet aan het enthousiasme van de deelnemers, want ook dit jaar hebben er honderden meegedaan. De koude lente speelde ons parten en voor een kilo taxussnoeisel werd minder betaald. In totaal is er 12.500 kilo taxussnoeisel binnengebracht. Hiermee zijn tientallen oncolytische kuren ter beschikking gekomen voor kankerpatiënten. Deze mensen is weer perspectief geboden dankzij de inzet van alle taxus donateurs.

Het jaar 2017 heeft ook een bedrag van 3.000 Euro opgeleverd. Dit bedrag zal binnenkort worden overhandigd aan KiKa. Kika onderscheidt zich door lage overheadkosten, waardoor het bedrag geheel ingezet wordt om kanker bij kinderen te kunnen uitbannen. Door extra onderzoek is het mogelijk om binnen 10 jaar de kans op genezing van kinderkanker van 70% naar 90 % te brengen. Een opdracht die, als we ons blijven inspannen, tot de mogelijkheden behoort.

Dankzij het feit dat ‘onze’ taxussnoeisel A-kwaliteit heeft kunnen we volgende weer taxus inleveren. Met tomeloze inzet organiseren wij daarom volgend jaar weer een inzameling. We streven dan opnieuw naar een opbrengst van 10.000 Euro. De weergoden moeten ook maar hun best doen.

Wij bedanken iedereen die deze actie mede mogelijk heeft gemaakt voor hun deelname en bijdrage. Natuurlijk ook namens KiKa.

Download de folder

Er is heel veel snoeisel nodig om zo veel Taxol te isoleren dat het voldoende is voor 1 behandeling. Voor een behandeling is namelijk ongeveer 1m3 nodig; ongeveer 150 – 200 kilogram snoeisel. Vaak hebben patienten een behandeling van drie kuren nodig. Lees alles over ons taxol-project in de Folder ‘Snoei voor leven’ 2017

Taxushaag als middel tegen kanker

In veel tuinen in Nederland staan taxushagen. Hebt u ook een haag van Taxus baccata, doe dan mee met onze actie om zoveel mogelijk Taxussnoeisel in te zamelen. Hiermee kunt u kankerpatiënten helpen! Het snoeisel van Taxus baccata bevat namelijk een zeldzame stof: Taxol, een effectief medicijn tegen kanker. Het is echter zeer kostbaar en nog niet chemisch te produceren!

Taxus hoort niet meer in de container

U snoeit uw haag waarschijnlijk ook 1x per jaar en deponeert het groenafval in de groene container of op de composthoop. Zonde, want dit snoeisel kan dus hoop bieden aan mensen met kanker. Daarom gaat de Lionsclub Oost Achterhoek ook dit jaar weer in samenwerking met van Ooijen Tuinen een inzamelingsactie organiseren. U kunt meedoen door op één van de taxussnoeidagen uw eigen haag te snoeien en het snoeisel nog diezelfde dag in te leveren op één van de inzamellocaties (zie verder op deze site). Wij zorgen ervoor dat het verzamelde snoeisel tijdig op transport gaat.

Wanneer snoeien en waar inleveren

U kunt hieraan deelnemen door op een van de 4 inzamellocaties in Oost Achterhoek het snoeisel in te leveren.
Om zoveel mogelijk opbrengst aan Taxol uit het snoeisel te kunnen halen, zijn de snoeidagen gepland in de periode eind juni/begin juli. Wacht dus met het snoeien van uw haag tot deze periode.
Er zijn in totaal 4 dagen, twee opeenvolgende weekeinden, waarop u snoeisel in kunt leveren: vrijdag 23 juni en zaterdag 24 juni en ook op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli, van 11.00 u tot 17.00 u.
Wij zorgen ervoor dat het verzamelde snoeisel tijdig op transport gaat voor verdere verwerking tot medicijn.
Ps  U hoeft zich niet op te geven, maar als wij uw e-mailadres hebben, kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang en, indien nodig, nadere informatie geven over het wel of niet doorgaan van het snoeien bij slecht weer.

Zo snoei je een taxushaag

Het snoeisel moet wel aan enkele belangrijke voorwaarden voldoen:
1 Snoeien bij droog weer.
Bij regenachtig weer kan er dus helaas niet gesnoeid worden. In taxussnoeisel – met name in vochtig snoeisel – ontstaat ontstaat namelijk snel broei, waardoor het taxolgehalte snel afneemt. Daarom wordt het snoeisel direct op de dag van inzameling verwerkt. Dus snoeien en inleveren op dezelfde dag !!
Wij zullen op deze website aangeven of er gesnoeid kan worden. Hebben wij uw e-mail adres dan sturen wij u van tevoren een bericht daarover.
2 Alleen verse uitloop.
Het gaat om de verse uitloop van de twijgjes van de Taxus baccata van dit jaar.
3 Schoon snoeien.
Alleen Taxus baccata-snoeisel inleveren, dus zo weinig mogelijk ‘vervuild’ met ander bladafval of met zand, grind en ander materiaal. Leg daarom een deken of een plastic folie op de vuile grond.
Snoeisel inleveren in een schone plastic afvalzak of losjes gestort in een schone aanhangwagen. Het snoeisel mag niet aangestampt worden!
4 Inleveren tussen 11 en 17 uur.
Op de snoeidagen zijn wij van 11.00-17.00uur aanwezig om uw snoeisel in ontvangst te nemen op de 4 inzamelpunten. Daarbij helpen wij u graag de zakken of aanhangwagens met snoeisel over te laden in grote containers.
Hoe te snoeien